direktor

         

Igor Savković   v.d. direktor

Rođen je 25.09.1985. godine u Bosanskoj Gradišci. Po zanimanju Diplomirani Ekonomista-Menadzer u Javnoj Upravi , za javne službe i administraciju . Radio u preduzeću HPK  A.D. , gdje je obavljao dužnost referenta  prodaje i  šefa komercijale kao i u Opštini Kozarska Dubica kao Viši stručni saradnik za plaćanje,pregled i evidenciju.
Oženjen . Živi u Draksenić ,Kozarska Dubica.

 

 

 

  • NADZORNI ODBOR
  • Ljiljana Goga ; Predsjednik
  • Kovačević Vladan

Lukić Zoran

ODBOR ZA REVIZIJU

Danijela Balaban ; Predsjednik
Jelena Pekić
Marijana Kotur