direktor

         

Božidar Nikoletić

Rođen je 1.novembra 1975. godine. U Bos. Dubici. Osnovnu i srednju školu završio u Koz. Dubici. Završio je Višu politehničku školu u Beogradu i Fakultet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka. Po zanimanju diplomirani ekonimista. Radio 4 godine u Državnom preduzeću Papirnica, 6 godina kao privatni preduzetnik i dvije godine u osiguranju.
Oženjen i otac dvoje djece.

 

 

 

  • NADZORNI ODBOR
  • Ljiljana Goga ; Predsjednik
  • Janjić Mile

Marko Tankosić

ODBOR ZA REVIZIJU

Danijela Balaban ; Predsjednik
Jelena Pekić
Marijana Kotur