GRADSKA ČISTOĆA I JAVNA

HIGIJENA

Gradska čistoća vrši prikupljanje i odvoz otpada i održavanje čistoće ulica i ostalih javnih površina.

RASPORED  PRIKUPLJANJA  KUĆNOG  SMEĆA   PO  REONIMA
               (     Pregled po danima i ulicama )


Ponedeljak        REON :   I
Cvijićeva , J.Dučića,Jasenovačka, Kninska, M.M.Tepića, Savska, Studenička, Ulica 18.septembar,Unska, V.P.Bojovića, V.S.Stepanovića,Naselje Parnice, Naselje Špilja, Naselje Komlenac,Naselje Suvaja,Naselje Johova, Naselje Slabinja


Utorak               REON :  II

D.Aleksića, Danila Kiša, Desanke Maksimović, Dositejeva, Hazardska, Kozarskih junaka,Kneza Mihajla,
Kralja Milutina, Krfska, Mihajla Pupina, Mladena Stojanovića, Preobraženska, Prote Vujasinovića, Slobodana Jovanovića, Trebinjska, Trg Narodnih heroja, Vidovdanska, Vojvode Mišića, Ž.F.T.,
MZ Međuvođe, MZ Knežica

Srijeda              REON :  III

Banović Strahinje, Branka Ćopića, Branka Radića, Cara Lazara, Dostojevskog, Drinska, Hajduk Veljka, Konstantinopoljska, L.N.Tolstoja, Majora Gavrilovića, Mileševska, Mokranjčeva, Moravska, Nikiole Tesle, Skendera Kulenovića, Uroša Predića, Vlatka Vukovića, Vuka Karadžića, Naselje Jošik  (do Nestro pumpe ;Lipova Greda )
Naselje Petra Pecije ( Banijska, Duška Radovića, Đurđevdanska,Gračanička, Grmečka, Knežpoljska, Nemanjina, Ostroška, Pećka, Raška, Sanska )

Četvrtak          REON : IV

Braće Jugović, Beogradska, Cerska, Dušana Silnog, Gavrila Principa, Gomionička, Isidore Sekulić, Ive Andrića, Jovana J.Zmaja, Kneza Miloša, Kordunaška, Kralja Nikole Petrovića, Lička, Miloša Obilića, Novosadska, Njegoševa, Prvomajska, Sinđelićeva,Ulica mira, Ustanička, Vladike Nikolaja, Vladimira Jovanovića, Vožda Karađorđa, Žerajićeva

Petak               REON :   V

Carice Milice, Dobrovoljačka, Đakona Avakuma, Đure Jakšića, Kirila Hadžića, Kosovskih Junaka, Kralja Petra I Oslobodioca, Meše Selimovića, Miloša Crnjanskog, Moštanička, Osme ofanzive;Ozrenska, Paje Grbića,Petra Kočića, P.Makarija Sokolovića, Smiljakska, Teodora Sladića, Trg Prote Nenadovića, Vladana Desnice, 1300 kaplara
Naselje Gradina, Naselje Draksenić, Naselje Međeđa

Subota          REON :  VI

Odvoz kontejnerskog otpada sa područja grada


Posude za komunalni otpad korisnici trebaju na dan odvoza po rasporedu do 6:00 sati zimi, a do 5:00 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu kako bi radnici preduzeća „Komunalac“ a.d. mogli nesmetano izvršiti prikupljanje i odvoz otpada.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: tekuće i polutekuće tvari, žar, leševe životinja, akumulatore, auto-gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, otpad od orezivanja i košenja trave, građevinski otpad, ambalažni otpad i sve vrste opasnog otpada.

Komunalni otpad je otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnoh površina, otpad sličan otpadu iz domaćinstva koji nastaje u industriji, ustanovama i uslužnim djelatnostima.


Kabasti otpad je otpad iz domaćinstva koji se sastoji od kućanskih aparata ,kućanskog namještaja i sličnih proizvoda . Kabasti otpad korisnici trebaju iznijeti na javnu površinu dan prije termina odvoza ,a za koji će biti blagovremeno obaviješteni.

Zeleni otpad je otpad koji je nastao košenjem trave, orezivanjem drveća, ćišćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad sa gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal nastao od rekonstrukcije i izgradnje puteva i slično.

< nazad