kontakt  

 • Adresa:Miroslava Antića bb
 • Grad:Kozarska Dubica
 • Telefon:+387 (0)52 424 820
 • Fax:+387 (0)52 424 821
 • E-mail:           info@komunalacad.com

Matični broj:   1180002

JIB:                4400741630004

   

 • Rukovodilac službe za finansije, računovodstvo i naplatu

Dragana Milanović , mob.tel. 065/843-619
dragana.milanovic@komunalacad.com


 • Rukovodilac službe za održavanje, sortiranje i reciklažu otpada i poslove pijace

Janko Bakić , mob.tel. 065/572-275
janko.bakic@komunalacad.com

 

 • Rukovodilac sluzbe za javnu higijenu , sakupljanje i transport čvrstog otpada, zelenilo i groblje

Dragoljub Burozor , mob.tel. 065/930-619
dragan.burazor@komunalacad.com

 

 • Referent službe za pravne, kadrovske i opšte poslove

Bogoljub Pralica , mob.tel. 065/514-256
bogoljub.pralica@komunalacad.com

 

 • Referent za poslove pijace , nadzor radnika i koordinator upravljanja otpadom

Radislav Lajić , mob.tel. 066/877-710
radislav.lajic@komunalacad.com

 

 • Referent za javnu higijenu , sakupljanje i transport čvrstoga otpada

Milan Prodanović , mob.tel. 065/677-224
milan.prodanovic@komunalacad.com

 

 • Referent za pogrebne djelatnosti i zelenilo

Vladan Janković , mob.tel. 065/779-522

 

 • Referent za održavanje

Zoran Puzigaća , mob.tel. 065/538-796