PIJACA (STOČNA I ZELENA)

Zelena pijaca je smještena u centru grada u Petrovdanskoj ulici.

Na pijaci se nalazi stotinu štandova za prodaju poljoprivredno –prehrambenih proizvoda, 15 mjesta na kvantaškom dijelu za prodaju poljoprivredno –prehrambenih proizvoda iz vozila, 50 mjesta u zatvorenom dijelu za prodaju mliječnih proizvoda i 20 zatvorenih štandova za prodaju robno –neprehrambenih proizvoda.

Lokacija pijace i njena ponuda omogućava svim građanima uredno snabdijevanje pomenutim proizvodima.

 

Stočna pijaca sa pratećim sadržajima se nalazi u Poslovno-sajamskom kompleksu "Đolovi" na parceli od tranzitnog puta do naselja Petar Pecija čija je ukupna površina 11000 metara kvadratnih. Upotrebnu dozvolu od nadležnog organa je dobila 05.06.2019. godine , a broj dozvole je :05-361-34/19 .

 

 

 

< nazad