RECIKLAŽA, SORTIRANJE

I RAZVOJ


Ova radna jedinica je počela sa radom 2006. godine i može se reći da je još uvijek u razvoju.

Zadatak ove radne jedinice je da unaprijedi zaštitu životne sredine i da omogući da preduzeće ispoštuje sve norme koje su predviđene Zakonom o zaštiti životne sredine.

Ova radna jedinica vrši prikupljanje reciklažnog otpada, zatim soritranje i presovanje, a poslije toga i plasman reciklažnog otpada na tržište.

U programu je konstantno unaprijeđenje ovakvih aktivnosti.

Osim prikupljanja ambalažnog otpada, starog papira, najlona i plastičnih boca, koje vršimo od trgovinskIh centara i industrijskih subjekata počelo je i dvolinijsko prikupljanje reciklažnog otpada i u domaćinstvima.

U cilju što boljeg unaprijeđenja zaštite životne sredine postavili smo određen broj namjenskih korpi za prikupljanje reciklažnog otpada, a formirana su i reciklažna ostrva na području grada kako bi se moglo vršiti odvojeno odlaganje reciklažnog otpada.

Ovakvim radom želimo da prikupimo što više reciklažnog otpada, a samim tim ćemo doprinijeti većoj zaštiti životne sredine što nam je i moralna i zakonska obaveza.

Krajem 2019 godine na reciklaži je počela sa radom nova presa za presovanje reciklažnog otpada koja svojim karakteristikama zadovoljava sve potrebe ove radne jedinice .

< nazad